Kategorie: VÝZNAMNÉ STROMY (Celopražská databáze významných stromů)

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Přehled významných stromů Prahy
- aktuálně obsahuje 65 položek - celkem 230 stromů (k 21.7.2015)

od 26.11.2013
č. 1 Hrušeň obecná na Vítězném náměstí
druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
GPS: 50°6'2.731"N, 14°23'36.457"E
lokalita: Praha 6 - Dejvice, hrušeň se nachází na Vítězném náměstí za autobusovou zastávkou MHD v Evropské ulici
doprava: metro A stanice Dejvická, tramvaje č. 2, 8, 20, 26 zastávka Vítězné náměstí, autobusy obsluhující Prahu 6 a příměstské linky PID
obvod kmene: 237 cm (2013)
výška stromu: 12 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: poslední strom zachovaný z bývalé ovocné aleje směřující z Vítězného náměstí ke kostelu sv. Matěje, alej padla zřejmě počátkem 60. let minulého století při další výstavbě areálu vysokých škol, krajinná dominanta
odhadované stáří: 180 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom     
   

č. 2 Lípa svobody v Dubči
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.)
GPS: 50°3'48.486"N, 14°35'41.850"E
lokalita: Praha - Dubeč, lípa se nachází na náměstí U Lípy svobody v parkové ploše mezi komunikacemi Ke Křížkám a Netlucká
doprava: autobusová zastávka MHD Škola Dubeč, linky č. 111, 240, 329
obvod kmene: 152 cm (2013)
výška stromu: 16 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom byl vysazen jako Lípa svobody v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku ČSR. Bývalá náves, kde se v minulosti odehrávalo hlavní obecní dění, nese po lípě název - náměstí u Lípy svobody.
odhadované stáří: 85 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu  


č. 3 Převislé jasany u Staré pošty v Běchovicích
druh: jasan ztepilý - převislý (Fraxinus excelsior L.) ‘Pendula'
počet: skupina 2 stromů
GPS: 50°4'52.225"N, 14°37'4.859"E
lokalita: Praha - Běchovice, jasany se nachází v Běchovicích I. v parkové úpravě mezi objektem Staré pošty a nákupním střediskem
doprava: autobusová zastávka MHD Běchovice, linky č. 109, 163, 250, 261, 269
obvody kmenů: 204, 201 cm (2013)
výšky stromů: 18, 17 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: stromy jsou pozůstatkem někdejší panské zahrady, která navazovala na objekt Staré pošty (zahrada zrušena v roce 1953), dominanta parkové úpravy ve středové části obce v blízkosti památkově chráněné Staré pošty fungující od 1.5.1755 jako poštovní přepřahací stanice.  
odhadované stáří: 125 let
způsob ochrany: MČ Praha - Běchovice v roce 2010 podala návrh na jejich vyhlášení za památné stromy


č. 4 Lípa republiky v Dolních Měcholupech
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°3'21.469"N, 14°33'44.416"E
lokalita: Praha - Dolní Měcholupy, lípa se nachází při Kutnohorské ulici při u zdejší kaple
doprava: autobusová zastávka MHD Dolní Měcholupy, linky č. 111, 266, 296, 329, 364, 366
obvod kmene: 55 cm (2013)
výška stromu: 9 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: lípa byla vysazená při oslavách na počest 80. výročí založení Československé republiky 28. října 1998. Vysadil ji RNDr. Jan Koukal, CSc. (tehdejší primátor hl. m. Prahy) a starosta Městské části Praha - Dolní Měcholupy Ing. Karel Hagel. 
odhadované stáří: 17 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu

 

č. 5 Jinan dvoulaločný v Botanické zahradě UK v Praze 
druh: jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) ‘Praga'
GPS: 50°4'15.875"N, 14°25'12.539"E
lokalita: Praha 2 - Nové Město, jinan se nachází v areálu Botanické zahrady Univerzity Karlovy u vchodu do skleníků (volně přístupný v otevírací době zahrady)
doprava: tramvajová zastávka MHD Botanická zahrada, linky č. 6, 18, 24
obvod kmene (v 80 cm): 338 cm  (2013)
výška stromu: 6,5 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom je unikátním kultivarem jinanu dvoulaločného, pravděpodobně byl vyšlechtěn z kultivaru ‘Pendula'. Původní označení kultivaru ‘Pragensis' bylo roku 1996 přejmenované výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích na ‘Praga' - dendrologický význam. V minulosti byl patrně pěstován v nádobě či sudu jako bonsaj, což zapříčinilo jeho současný tvar. Zajímavostí je, že tento jinan inspiroval Jaroslava Foglara. V knize Stínadla se bouří jedna ze skupin Vontů zvaná Uctívači ginga užívá listy ginkga jako odznak příslušnosti. Tento motiv autor čerpal právě z tohoto stromu, v mládí totiž bydlel v blízkosti botanické zahrady.  
odhadované stáří: 150 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  


č. 6 Heroldova lípa v Heroldových sadech
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°4'15.418"N, 14°27'15.199"E lokalita: Praha 10 - Vršovice, lípa roste v Heroldových sadech na rozlehlé louce v oplocené severní části
doprava: tramvajová zastávka MHD Ruská, linky č. 4, 22
obvod kmene: 197 cm (2013)
výška stromu: 14 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: vysazena 10. května 1908 na paměť bývalého starosty Vršovic JUDr. Josefa Herolda, který se zasloužil o povýšení obce na městys
odhadované stáří: 105 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu proti sešlapu
Poznámka: jihovýchodním směrem přes louku a cestu roste od roku 1998 další významná lípa nazývaná jako Strom republiky, která byla vysazena u příležitosti 80. výročí vzniku Československé republiky městskou částí Praha 10 a Českým svazem bojovníků za svobodu (deska upozorňující na tuto skutečnost je odcizena)   


č. 7 Lípa na náměstí Padlých v Nebušicích
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°6'43.782"N, 14°19'16.717"E
lokalita: Praha - Nebušice, lípa roste na náměstí Padlých na točně autobusů  - zastávka Nebušice
doprava: autobusová zastávka MHD Nebušice, linky č. 116, 161, 312
obvod kmene: 233 cm (2013)
výška stromu: 17 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: je pozůstatkem původně čtyř lip, které byly vysazeny 10.5.1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa s její královskou výsostí belgickou princeznou Stefanií, dominanta náměstí
odhadované stáří: 135 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom  


č. 8 Lípa republiky na Skalce
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°4'6.200"N, 14°30'26.654"E
lokalita: Praha 10 - Strašnice, lípa u točny autobusů u metra A Skalka
doprava: metro A stanice Skalka, autobusy linky č. 111, 125, 138, 175, 177, 195, 329 zastávka Skalka
obvod kmene: 49 cm (2013)
výška stromu: 6 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: vysazena 28.10.1998 u příležitosti oslavy 80. výročí založení republiky. Vysadil jí tehdejší zástupce starostky Ing. Karel Výrut, CSc. a radní Jiří Veselý.
odhadované stáří: 17 let
způsob ochrany: stávající ochrana je dostačující  


č. 9 Jasan ztepilý u Koulky v Radlicích
druh: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
GPS: 50°3'37.716"N, 14°24'17.127"E
lokalita: Praha 5 - Smíchov, jasan roste v ulici Koulka nedaleko stejnojmenné usedlosti při  schodech směřující k ulici Franty Kocourka
doprava: zastávka MHD Křížová, tramvajová linka č. 7, autobusové linky č. 120, 197, 231,
obvod kmene: 333 cm (2013)
výška stromu: 20 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: jasan má nadprůměrný vzrůst a věk. Dříve náležel k terasovité zahradě usedlosti Koulka, která existovala už na počátku 17. století. Barokní budova nazývaná podle majitele prošla později klasicistními přestavbami.
odhadované stáří: 115 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  


č. 10 Lípa svobody ve Vysočanech
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.)
GPS: 50°6'35.398"N, 14°29'58.823"E
lokalita: Praha 9 - Vysočany, lípa roste u stanice metra B Vysočanská před anglickým gymnáziem nedaleko úřadu MČ Praha 9 v Sokolovské ulici
doprava: metro B stanice Vysočanská, tramvaj linky č. 16 zastávka Nádraží Vysočany
obvod kmene: 185 cm (2013)
výška stromu: 10 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: byla zasazena žáky vysočanské školy za účasti představitelů vysočanské radnice 27. října 1928, v předvečer desetiletého výročí vzniku naší republiky. Sazenice lípy byla pořízena nákladem majitele restaurace U lípy, kde bylo připraveno pro účastníky i malé občerstvení.
odhadované stáří: 85 let
způsob ochrany: lípa je na oploceném pozemku před gymnáziem  


č. 11 Lípa svobody v Běchovicích
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.)
GPS: 50°4'51.001"N, 14°37'3.170"E
lokalita: Praha - Běchovice, lípa roste v parkové úpravě u sochy M.J. Husa u zastávky MHD Běchovice
doprava: autobusová zastávka MHD Běchovice, linky č. 109, 163, 250, 261, 269
obvod kmene: 234 cm (v 1 m) (2013)
výška stromu: 20 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: vysazena v roce 1928 na počest 10. výročí vzniku Československé republiky řídícím učitelem zdejší školy panem Řibřidem a železničářem Josefem Kafkou.  
odhadované stáří: 85 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom  


č. 12 Masarykova lípa na Pražském hradě
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°5'29.906"N, 14°23'42.426"E lokalita: Praha 1 - Hradčany, lípa roste v Horním Jelením příkopě na Masarykově vyhlídky při Lumbeho zahradě
doprava: tramvajová zastávka MHD Brusnice, linka č. 22
obvod kmene: 344 cm (2013)
výška stromu: 18 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa roste na Masarykově vyhlídce, kam pod lípu chodil odpočívat prezident T. G. Masaryk. Vyhlídka byla vytvořena v letech 1922 - 1924 podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika. Má tvar bastionu a nabízí neobvyklý pohled na Pražský hrad, Arcibiskupský palác a další památky. V roce 1995 - 1996 byla vyhlídka kompletně zrekonstruována.   
odhadované stáří: 200 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: lípa je přístupná v otevírací době Jeleního příkopu, tj. od dubna do října


č. 13 Lípa svobody na Krupkově náměstí v Bubenči
druh: lípa stříbrná (Tilia tomentosa MOENCH.)
GPS: 50°6'15.289"N, 14°24'28.005"E
lokalita: Praha 6 - Bubeneč, lípa roste travnaté ploše na Krupkově náměstí naproti budově obchodní akademie
doprava: autobusová zastávka MHD Sibiřské náměstí, linka č. 131
obvod kmene: 41 cm (2013)
výška stromu: 7 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: žulová deska u stromu prozrazuje, že lípa byla vysazena  „Na věčnou paměť všem bojovníkům kteří obětovali své životy za osvobození našeho národa v letech 1939 - 1945. Věnuje obec baráčníků v Bubenči".
odhadované stáří: 15 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu  


č. 14 Lípa svobody na Větrníku
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata MILL.)
GPS: 50°5'22.025"N, 14°21'2.563"E
lokalita: Praha 6 - Petřiny, lípa roste v parkové úpravě naproti tramvajové zastávce Větrník
doprava: tramvajová zastávka MHD Větrník, linky č. 1, 2, 18, autobusová zastávka MHD Větrník, linky č. 179, 191
obvod kmene: 121 cm (2013)
výška stromu: 14 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: vysazena jako lípa svobody 28.10.1968 na počest 50. let od vzniku Československé republiky. Lípa byla vysazena spolkem protifašistických bojovníků. 
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu a redukovat větve sousedního stromu směřujícího k lípě  


č. 15 Lípa svobody v Šáreckém údolí
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos SCOP.)
GPS: 50°6'49.405"N, 14°22'27.886"E
lokalita: Praha 6 - Dejvice, lípa roste v Šáreckém údolí naproti Heřmanovu dvoru za mostkem přes Šárecký potok doprava: autobusová zastávka MHD Na Mlýnku, linka č. 116
obvod kmene: 158 cm (2013)
výška stromu: 16 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: vysazena v roce 1985 u příležitosti 40. výročí konce 2. světové války 
odhadované stáří: 30 let
způsob ochrany: doporučeno opravit řetěz chránící lípu


č. 16 Platan javorolistý v Nádražní ulici na Smíchově
druh: platan javorolistý (Platanus acerifolia AIT.)
GPS: 50°3'22.189"N, 14°24'33.412"E
lokalita: Praha 5 - Smíchov, platan roste v Nádražní ulici nedaleko tramvajové zastávky ČSAD Smíchov
doprava: metro B stanice Smíchovské nádraží, ev. tramvajová zastávka MHD ČSAD Smíchov, linky č. 6, 12, 14, 20
obvod kmene: 381 cm (2013)
výška stromu: 24 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: nadprůměrný vzrůst, věk, krajinná dominanta, připomíná někdejší usedlost nazývanou Červená zahrada, která byla zbořena na začátku 20. století
odhadované stáří: 150 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  


č. 17 Valčíkův dub v Libni
 druh: dub letní (Quercus robur L.)
GPS: 50°7'0.114"N, 14°27'23.883"E
lokalita: Praha 8 - Libeň, dub roste u křižovatky ulic Na Truhlářce a Valčíkova při okraji chodníku
doprava: autobusová zastávka MHD Rokoska, linka č. 201
obvod kmene: 234 a 224 cm (2013)
výška stromu: 22 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst, krajinná dominanta, dub je pojmenován podle Josefa Valčíka (1914-1942), což byl četař čs. armády a jeden z parašutistů, kteří provedli 27.5.1942 atentát na R. Heydricha a s dalšími čtyřmi parašutisty padl v boji s nacisty v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě.
odhadované stáří: 150 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat plůtek ochraňující lípu proti sešlapu  


č. 18 Dub červený na Střeleckém ostrově
druh: dub červený (Quercus rubra L.)
GPS: 50°4'56.380"N, 14°24'35.469"E
lokalita: Praha 1 - Staré Město, roste ve středové části Střeleckého ostrova severně o mostu Legií
doprava: tramvajová zastávka MHD Národní divadlo, linky č. 6, 9, 17, 18, 22
obvod kmene: 347 cm (2013)
výška stromu: 28 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst, největší dub ostrova a největší dub červený v centru Prahy 
odhadované stáří: 125 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  


č. 19 Moruše v ulici Nad Hradním vodojemem na Petřinách
druh: moruše bílá (Morus alba L.)
GPS: 50°5'33.369"N, 14°22'19.005"E
lokalita: Praha 6 - Petřiny, moruše roste v ulici Nad Hradním vodojemem naproti domu čp. 59/67
doprava: tramvajová zastávka MHD Baterie, linky č. 1, 2, 18
obvod kmene: 241 cm (2013)
výška stromu: 17 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst, věk, nejmohutnější moruše na území Prahy 
odhadované stáří: 140 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom


č. 20 Moruše u botanické zahrady v Trojské ulici
druh: moruše bílá (Morus alba L.) GPS: 50°7'11.341"N, 14°24'45.827"E
lokalita: Praha - Troja, moruše roste na travnaté ploše při křižovatce ulic Nádvorní a Trojská
doprava: autobusová zastávka MHD Botanická zahrada Troja (event. Zoologická zahrada), linky č. 112, 236
obvod kmene: 180 cm (2013)
výška stromu: 12 m (2013)
zdravotní stav: zhoršený
význam: nadprůměrný vzrůst, vysazena otcem majitele sousedního domu p. Lipským v meziválečném období, původně bylo v místě jedinců více 
odhadované stáří: 85 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek


č. 21 Cedr libanonský na Dobešce 
druh: cedr libanonský (Cedrus libani L.)
GPS: 50.0421947N, 14.4187269E      
lokalita: Praha 4 - Braník, cedr roste na zahradě při plotu pozemku u křižovatky ulic U Dubu a Příkrá
doprava: autobusová zastávka MHD Dobeška, linky č. 124
obvod kmene: neměřeno
výška stromu: 20 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: nadprůměrný vzrůst, věk, jeden z nejmohutnějších cedrů v ČR s široce rozložitou korunou
odhadované stáří: 150 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom


č. 22 Nerudova hrušeň na Petříně
druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
GPS: 50°5'2.508"N, 14°24'2.408"E
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, hrušeň roste na úpatí vrhu Petřín v Seminářské zahradě u křižovatky cest pod ovocným sadem zhruba uprostřed v linii mezi restaurací Petřínské terasy a ulicí Hellichova
doprava: tramvajová zastávka MHD Hellichova, linky č. 12, 20, 22, event. zastávka lanové dráhy Nebozízek
obvod kmene: 291 cm (2013)
výška stromu: 9 m (2013)
zdravotní stav: zhoršený (nápadná dutina)
význam: hrušeň je spojována s básníkem Janem Nerudou, narozeného v nedalekých dnes již zrušených újezdských kasárnách, nadprůměrný věk 
odhadované stáří: 190 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek  


č. 23 Jerlín japonský ve Velké Chuchli
druh: jerlín japonský (Sophora japonica L.)
GPS: 50°0'41.559"N, 14°23'5.626"E
lokalita: Praha - Velká Chuchle, jerlín roste na náměstí Chuchelských bojovníků při ulici Starochuchelská u samoobsluhy doprava: autobusová zastávka MHD Starochuchelská, linky č. 172, 244
obvod kmene: 230 cm (v 90 cm) (2013)
výška stromu: 22 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst a věk, krajinná dominanta 
odhadované stáří: 120 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  


č. 24 Jasan ztepilý v Motole
druh: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)
GPS: 50°4'4.845"N, 14°19'56.594"E
lokalita: Praha 5 - Motol, jasan roste při Plzeňské ulici nedaleko motolského zámku v areálu nynějšího autoservisu doprava: tramvajová zastávka MHD Motol, linky č. 9, 10, 16, autobusová zastávka MHD Motol, linky č. 168, 174, 179, 180, 347
obvod kmene: 527 cm (2013)
výška stromu: 25 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst a věk, strom je pozůstatkem z někdejšího krajinářského parku, který volně navazoval na zámek
odhadované stáří: 170 let
 
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom  č. 25 Dub letní v Litožnické ulici v Běchovicích
druh: dub letní (Quercus robur L. ‘Fastigiata’)
GPS:
lokalita: Praha-Běchovice, dub roste v parčíku v Litožnické ulici v Běchovicích II. 
doprava: autobusová zastávka MHD Hasičská a Otakara Vrby, linka č. 240, event. zastávka MHD Nádraží Běchovice, linky č. 109, 163, 240, 250, vlak Praha - Běchovice, linka S1
obvod kmene: 172 cm (2013)
výška stromu: 20 m (2013)
zdravotní stav: dobrý
význam: nadprůměrný vzrůst, krajinná dominanta, vysazen po první světové válce při zakládání vilové čtvrti
odhadované stáří: 100 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek
č. 26 Lípa republiky v Běchovicích  
druh: lípa obecná (Tilia x vulgaris HAYNE ‘Pallida’)
GPS: 50°4'35.135"N, 14°35'58.236"E
lokalita: Praha - Běchovice, lípa roste v ulici K Železnici na veřejném prostranství naproti MŠ Beruška v Běchovicích II.   doprava: autobusová zastávka MHD Hasičská a Otakara Vrby, linka č. 240, event. zastávka MHD Nádraží Běchovice, linky č. 109, 163, 240, 250, vlak Praha - Běchovice, linka S1
obvod kmene: 15 cm (2013)
výška stromu: 3 m (2013)
zdravotní stav: výborný
význam: vysazena 19.10.2013 občany Běchovic se starostou Ing. Ondřejem Martanem na počest 20. výročí vzniku samostatné České republiky. Lípa byla vysazena proto, že je naším národním stromem. Občané Běchovic tímto aktem se zároveň připojili k oslavám Dne stromů.
odhadované stáří: 4 roky
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek
poznámka: článek o slavnostním vysazení na Novinkách.cz - zdeč. 27 Alej osobností v Evropské ulici 
druh: platan javorolistý (Platanus acerifolia AIT.)
počet: alej 90 stromů
GPS: 50°5'33.893"N, 14°19'15.383"E - začátek aleje

lokalita: Praha 6 - Liboc, alej je ve středovém pásu ulice Evropská, začíná nedaleko zastávky MHD Divoká Šárka a končí v místech u zastávky MHD Dědina  doprava: : tramvajová zastávka MHD Divoká Šárka, linky č. 5, 20 autobusová zastávka MHD Divoká Šárka, linky č. 108, 119, 179, 206, 218, 255
obvody kmenů: neměřeno výšky stromů: neměřeno
zdravotní stav: výborný
význam: alej tvoří 90 stromů, které byly vysazeny k výročí 90 let Prahy 6 a dostaly pojmenování po významných lidech, kteří v Praze 6 žili nebo jsou s ní spojeni svým dílem. Každý ze stromů nese jméno významné osobnosti, dva stromy se jmenují po dvojici. Platanovou alej dotváří informační systém, pomocí něhož se dozvíte jména jednotlivých osobností. Slavnostní odhalení aleje proběhlo 4. září 2010.
odhadované stáří: 6 let
způsob ochrany: v úseku vyloučit solení při zimní údržbě komunikacíod 13.1.2014
č. 28 Jilm Na Zátorách v Holešovicích
druh: jilm vaz (Ulmus laevis PALL.)
GPS: 50°6'31.065"N, 14°26'23.733"E
lokalita: Praha 7 - Holešovice, strom se nachází u výstupní zastávky autobusů na konečné u stanice metra C Nádraží Holešovice
doprava: metro C stanice Nádraží Holešovice, tramvaje č. 12, 24, autobusy linek č. 112, 156, 201 a meziměstské linky
obvod kmene: 260 cm (2014)
výška stromu: 16 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom je živou připomínkou někdejších starých Holešovic (čtvrť Zátory), která byla v tichosti zbourána v roce 1978, aby otevřela prostor pro vybudování stanice metra, autobusového terminálu a vlakové stanice Praha-Holešovice.
Strom byl v minulosti součástí aleje, která vedla ulici Na Zátorách, jejíž existence byla demolicí domů ukončena (pojmenování zůstalo jen v úseku mezi komunikacemi Plynární a Partyzánská). Název ulice a celé čtvrti s malebnými domky byl odvozen od zátvor, které značily nízký břeh zadíraný při jarním tání ledovými krami.

odhadované stáří: 180 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom a instalace ochranného plůtku v okolí kmene

poznámka: zařazen z podnětu M. Kubíka v rámci soutěže „Objevme významné stromy" (byly přiloženy i dobové fotografie zachycující tento strom)
 
     

č. 29 Lípa Evropy v Hostivaři
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°3'8.694"N, 14°31'49.041"E
lokalita: Praha 15 - Hostivař, lípa se nachází na travnaté ploše mezi ulicemi Hostivařská, Švehlova a Hornoměcholupská
doprava: zastávka Hostivařská, tramvaje č. 22, 26, autobusy: č. 101, 122, 175, 181
obvod kmene: 40 cm (2014)
výška stromu: 6 m (2014)
zdravotní stav: výborný
význam: strom byl vysazen 9. května 2000 na počet Evropského dne v Praze, který byl uspořádán k 50. výročí od podpisu tzv. Schumannovy deklarace mezi Francií a Německem, která je považována za počátek evropských integračních snah. Lípu vysadil tehdejší starosta Prahy 15 Jan Nádvorník za pomoci Ing. Ivana Holešinského (tehdejšího vedoucího odboru životního prostředí na Praze 15).
V tento den byla vydána i poštovní známka v hodnotě 9 Kč - Společná známka Evropy - EUROPA 2000 - Budování Evropy, která symbolizuje budoucnost sjednocující se Evropy při zachování specifik jednotlivých zemí. Důraz se přitom klade na děti, které mají být strůjci budoucnosti a nositeli rozvoje kontinentu.
odhadované stáří: 18 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek
poznámka: zařazena z podnětu Jany H. v rámci soutěže "Objevme významné stromy".
 
 
   
č. 30 Lípa republiky v Klementinu
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°5'11.404"N, 14°24'59.590"E  
lokalita: Praha 1 - Staré Město, lípa se nachází na travnaté ploše v areálu Klementina
doprava: metro A stanice Staroměstská, tramvaje č. 17, 18, autobus č. 207
obvod kmene: 115 cm (2014)
výška stromu: 14 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla slavnostně vysazena 5. listopadu 1968 na počest 50. výročí vzniku ČSR. Z dochovaných fotografií se podařilo dopátrat, že ji slavnostně vysadil ji tehdejší ředitel státní knihovny ČSR PhDr. Josef Vinárek společně s dalšími zaměstnanci knihovny za účasti přihlížejícího publika. Nechladnější den zažila lípa 22.12.1969 (-20,0 stupňů C), nejteplejší den 27.11.1983 (37,8 stupňů C).
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: doporučeno označení stromu informační tabulí a vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Bohumila R. v rámci soutěže "Objevme významné stromy".  


od 23.3.2014
č. 31 Ústřední lípa republiky na Malé Straně
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°4'59.382"N, 14°24'7.479"E
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, lípa roste v Seminářské zahradě 120 m od dolní stanice lanové dráhy ve svahu nad dětským hřištěm u kašny se sousoším sourozenců Revilliodových (vnuků T. G. Masaryka), nazývaná též U žabiček
doprava: tramvaje č. 6, 9, 12, 20, 22 zastávka Újezd, lanová dráha Újezd
obvod kmene: 238 cm (2014)
výška stromu: 17 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla slavnostně zasazena 28. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku Československé republiky. Lípu vysadili členové Sboru ochrany přírody při Společnosti Národního muzea v Praze, první dobrovolné organizace ochrany přírody v této zemi v čele s Otakarem Leiským, kteří současně iniciovali sázení cca tisícovky podobných stromů po celé tehdejší ČSR (Stromy svobody, v září 1968 narychlo přejmenované na Stromy republiky).
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Zdeňka J. v rámci soutěže "Objevme významné stromy"


č. 32 Hrušeň tisíciletí na Vyšehradě
druh: hrušeň planá (Pyrus pyraster L.) 
GPS: 50°3'52.286"N, 14°25'13.018"E
lokalita: Praha 2 - Vyšehrad, hrušeň roste na Vyšehradě v Karlachových sadech u sochy probošta Mikuláše Karlacha (SV část)
doprava: metro C stanice Vyšehrad
obvod kmene: 69 cm (v 60 cm) (2014)
výška stromu: 7 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom tisíciletí byl vysazen v Karlachových sadech 19. října 2000 v 18h botanikem Václavem Větvičkou, dřevosochařem Martinem Patřičným a ministrem zemědělství Janem Fencelem a obyvateli obce Bělá. Výsadbou hrušně bylo odstartováno znovuobnovení tradice oslav Dne stromů, který se od té doby slaví každoročně 20. října. Hrušeň je genetickým potomkem památného stromu Hrušeň planá na Hruštici u Turnova.
odhadované stáří: 17 let
způsob ochrany: - 
poznámka: zařazena z podnětu Drahomíry K. v rámci soutěže "Objevme významné stromy"


č. 33 Lípa Jana Nerudy na Újezdu
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°4'51.974"N, 14°24'15.119"E
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, lípa roste v prodloužení Vítězné ulice v blízkosti Pomníku obětem komunismu 
doprava: tramvaje č. 6, 9, 12, 20, 22 zastávka Újezd
obvod kmene: 130 cm (v 1 m) (2014)
výška stromu: 11 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla vysazena na počest 150. výročí od narození českého básníka a novináře Jana Nerudy v roce 1984. Vysadilo ji Studio přednesu ústředního klubu školství a vědy ROH. V místech kde roste lípa stávala básníkova kolébka, který se tu narodil v Újezdských kasárnách. Ty vojáci využívali do roku 1926, poté byl objekt zbořen a na jeho místě byla vybudována sadová a parková úprava v počátku s velkou jiřinkovou zahradou.
odhadované stáří: 32 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek, doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Ilony R. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 34 Alej Evropy ve Stodůlkách
druh: platan javorolistý (Platanus x acerifolia Willd.)
počet: 59 stromů
GPS: 50°2'53.664"N, 14°19'49.543"E - prostředek aleje
lokalita: Praha 13 - Stodůlky, Centrální park - jižně od ulice K Zahrádkám 
doprava: metro B stanice Lužiny
obvod kmene: 30 - 90 cm (2014)     
výška stromu: 6 - 10 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: u příležitosti Evropského dne v Praze (9.5.2000) byla vysazena velvyslanci členských zemí EU (s výjimkou omluveného Řecka), ale také Polska, Maďarska a Slovenska platanová alej. Každý z velvyslanců zasadil svůj strom Evropy. Celkem bylo vysazeno 19 platanů (15 členských států + CZ, H, PL, SK).
Pořadí stromů jižní aleje bylo abecedně podle českých názvů tehdejších členských zemí EU. ČR a sousední státy, které v EU nebyly byly zařazeny nakonec.
Severní část aleje byla vysazena 28.5.2003, dva týdny před referendem o vstupu ČR do EU za účasti vedoucího delegace Evropské komise v ČR Ramira Cibriana a velvyslanců zemí evropské patnáctky, Slovenska, Polska, Maďarska a českého zástupce v Evropském konventu Jana Zahradila. Celkem bylo vysazeno 20 platanů (19 v severním stromořadí a jeden s patníkem EU ve stromořadí jižním). Stromy u severní aleje jsou dosud označeny žulovými patníky s označením příslušných států. Dalších 20 platanů aleje Evropy již bylo vysazeno bez doprovodného programu.
odhadované stáří: 17 let
způsob ochrany: doporučeno označení stromořadí
poznámka: zařazena z podnětu Kateřiny H. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 35 Dub Na Farkáně v Radlicích
druh: dub letní (Quercus robur L. ‘Fastigiata’)
GPS: 50°3'34.489"N, 14°23'13.782"E
lokalita: Praha 5 - Radlice, lokalita Na Farkáně, 125 m SZ od konečné tramvaje Radlická 
doprava: metro B stanice Radlická, tramvaj č. 7 zastávka Radlická
obvod kmene: 317 cm (2014)
výška stromu: 22 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: sloupovitý dub je pozůstatkem někdejší hospodářské usedlosti čp. 26, které se říkalo Farkáň nebo také Malá. Usedlost byla zničena bombardováním při americkém náletu na Prahu 14.2.1945.
odhadované stáří: 180 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazen z podnětu Petra J. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 36 Lípy před školou ve Slivenci
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos L.)
počet: 4 stromy
GPS: 50°1'13.996"N, 14°21'17.102"E
lokalita: Praha - Slivenec, stromořadí lip před MŠ v centru obce
doprava: autobus č. 120, 230 zastávka Slivenec 
obvod kmene: 145 - 267 cm (2014)
výška stromu: 12 - 16 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípy byly vysazeny při stromkové slavnosti dne 28. března 1908. Zakoupila je místní školní rada, zasadily je děti páté třídy. K slavnostnímu aktu se shromáždilo „veškeré žactvo a dav občanů včetně starosty obce Jana Lišky, faráře Františka Slavíka a ostatních členů místní školní rady. Řídící učitel p. Pinkas promluvil o kráse a užitku ovocného i planého stromoví a o prospěšnosti sázení stromů. Nato někteří z žáků přednesli básně, zazpívali písně a na závěr národní hymnu.
odhadované stáří: 110 let
způsob ochrany: doporučeny k vyhlášení za památné stromy
poznámka: zařazeny z podnětu Jany P. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 37 Jírovec na hřbitově ve Slivenci
druh: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)
GPS: 50°1'9.480"N, 14°21'56.837"E
lokalita: Praha - Slivenec, hřbitov při ulici Višňovka
doprava: autobus č. 120, 230 zastávka Opálová (ev. K Holyni)
obvod kmene: 307 cm (2014)
výška stromu: 14 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: krajinná dominanta, esteticky významný jedinec, strom byl vysazen při založení hřbitova v 1. polovině 19. století
odhadované stáří: 185 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazen z podnětu Jany P. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 38 Lípa republiky na sídlišti Novodvorská
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°1'25.626"N, 14°25'59.513"E
lokalita: Praha 4 - Lhotka, volné prostranství mezi panelovými domy čp. 25 a 33 za budovou Kulturního centra Novodvorská
doprava: autobusy č. 106, 196, 197 zastávka Sídliště Novodvorská 
obvod kmene: 113 cm (2014)
výška stromu: 10 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla vysazena 28.10.1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR. Výsadbu doprovodila malá slavnost, kolem lípy byla vybudována ohrádka v národních barvách. Lípa též pamatuje vznik sídliště Novodvorská, jehož výstavba proběhla v letech 1964 - 1969 podle územní plánu architektů Aleše Bořkovce a Vladimíra Ježka.
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek
poznámka: zařazena z podnětu Věry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 39 Jiráskův dub v Hodkovičkách
druh: dub letní (Quercus robur L.)
GPS: 50°1'30.824"N, 14°25'6.586"E
lokalita: Praha 4 - Hodkovičky, volné prostranství mezi ulicemi Údolní a Vítovcova
doprava: autobus č. 106 zastávka Psohlavců
obvod kmene: 323 cm (2014)
výška stromu: 20 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: dub je významnou krajinnou dominantou, pojmenován je podle českého literáta Aloise Jiráska, kterého připomíná sousedící Jiráskova čtvrť. Byla postavena za první československé republiky a její ulice nesou názvy souvisejícími s díly Aloise Jiráska.
odhadované stáří: 200 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Zdeňka J. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 40 Jilm vaz v Kolovratech
druh: jilm vaz (Ulmus laevis Pall.)
GPS: 50°0'32.810"N, 14°37'35.365"E
lokalita: Praha - Kolovraty, prostranství ulice Do Lipan (u čp. 23)
doprava: vlak linky S9 stanice Praha - Kolovraty, autobus č. 265 zastávka Do Lipan
obvod kmene: 368 cm (2014)
výška stromu: 22 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: nejmohutnější pražský jilm, krajinná dominanta, připomínka někdejšího nedalekého rybníka
odhadované stáří: 190 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazen z podnětu Jiřiny R. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 41 Jírovec maďal v ulici Jinonická
druh: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)
GPS: 50°3'49.232"N, 14°22'35.675"E
lokalita: Praha 5 - Košíře, prostranství v ulici Jinonická (u čp. 55)
doprava: autobus č. 176 zastávka U Měchurky
obvod kmene: 380 cm (2014)
výška stromu: 18 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: pozůstatek někdejší aleje spojující někdejší viniční usedlosti, krajinná dominanta
odhadované stáří: 190 let
způsob ochrany: doporučen k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazen z podnětu Milana Š. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 42 Lípa republiky na Vinořském náměstí
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°8'32.984"N, 14°34'50.440"E
lokalita: Praha - Vinoř, Vinořské náměstí, nedaleko kostela
doprava: autobusy č.  259, 302, 375, 378 zastávka Vinořský hřbitov
obvod kmene: 94 cm (2014)
výška stromu: 17 m (2014)
zdravotní stav: dobrý, v minulosti utlačována javorem, nyní opět uvolněna
význam: lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR, byla vysazena na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. Sýkory, který zároveň zajištění stromů a jejich výsadbu řídil
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: -
poznámka: zařazena z podnětu Františka F. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 43 Lípa republiky před ZŠ Vinoř
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°8'47.226"N, 14°34'53.761"E
lokalita: Praha - Vinoř, ulice Prachovická před ZŠ
doprava: autobusy č. 259, 302, 375, 378 zastávka Vinořský hřbitov
obvod kmene: 143 cm (2014)
výška stromu: 18 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR, byla vysazena na doporučení tajemníka někdejšího ONV Prahy 9 p. Sýkory, který zároveň zajištění stromů a jejich výsadbu řídil
odhadované stáří: 50 let
způsob ochrany: -
poznámka: zařazena z podnětu Františka F. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 44 Olše lepkavá ve Vinořském parku
druh: olše lepkavá (Alnus glutinosa L.)
GPS: 50°8'25.267"N, 14°35'5.238"E
lokalita: Praha - Vinoř, vpravo od cesty při vstupu do Vinořského parku od ulice Živanická v blízkosti rybníka U Pohánků
doprava: autobusy č. 259, 302, 375, 378 zastávka Vinořský hřbitov 
obvod kmene: 312 cm, 314 cm (dvojkmen) (2014)
výška stromu: 26 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: mohutný dvojkmen olše mimořádného vzrůstu, pozůstatek původního porostu mokřadní olšiny
odhadované stáří: 200 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Záviše T. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 45 Pamětní lípy na Bílé Hoře
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
počet: 3 stromy (Lípa demokracie, Lípa republiky, Lípa svobody)
GPS: 50°4'34.997"N, 14°19'8.435"E; 50°4'34.897"N, 14°19'6.563"E; 50°4'35.052"N, 14°19'6.177"E
lokalita: Praha 6 - Ruzyně, parková úprava při ulici Na Višňovce ve čtvrti Bílá hora
doprava: tramvaj č. 22 zastávka Bílá Hora, autobusy 108, 160, 214, 255, 264, 347 zastávka Bílá Hora   
obvod kmene: 198 cm, 167 cm, 200 cm (v 1 m) (2014)
výška stromu: 17 - 20 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: rozptýlená skupina lip - lípa republiky, lípa demokracie, lípa svobody - byly vysazeny na základě sousedské iniciativy 28.10.1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR
odhadované stáří: 55 let
způsob ochrany: doporučeny k vyhlášení za památné stromy, u lípy demokracie doporučeno zbudovat ochranný plůtek 
poznámka: zařazeny z podnětu Václava H. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"
 

č. 46 Lípa svobody na Zličíně
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos L.)
GPS: 50°3'44.444"N, 14°16'55.918"E
lokalita: Praha - Zličín, u křižovatky ulice Hrozenkovská a U Lípy 
doprava: autobusy č. 180, 257, 264, 306, 380 zastávka Halenkovská
obvod kmene: 214 cm (2014)
výška stromu: 16 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: dominanta staré zličínské návsi, kde se v minulosti setkávali zličínští občané. Podle dřeviny byla koncem 70. let minulého století pojmenována ulice vedoucí kolem stromu - U Lípy
odhadované stáří: 95 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Petry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 47 Lípa u křížku na návsi na Zličíně
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°3'44.180"N, 14°16'58.915"E
lokalita: Praha - Zličín, u křížku při ulici Hrozenkovská x Mistřínská
doprava: autobusy č. 180, 257, 264, 306, 380 zastávka Halenkovská
obvod kmene: 224 cm (2014)
výška stromu: 15 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: byla vysazena v roce 1926 jako náhrada za poškození předchozí p. Majrichem. Poškození projednávala obecní rada a vysazená lípa byla v průměru o 6 cm silnější než předchozí, krajinná dominanta
odhadované stáří: 90 let
způsob ochrany: doporučena k vyhlášení za památný strom
poznámka: zařazena z podnětu Petry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 48 Lípa republiky v Nedašovské ulici na Zličíně
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°3'34.842"N, 14°17'30.432"E
lokalita: Praha - Zličín, prostranství ulice Nedašovšká (u čp. 346)
doprava: autobusy č. 180, 257, 264, 306, 380 zastávka Sídliště Zličín 
obvod kmene: 48 cm (2014)
výška stromu: 8 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla vysazena 27.10.1998 u příležitosti oslav 80. výročí vzniku ČSR. Lípu vysadili žáci a pedagogové zličínské školy za pomoci Mysliveckého sdružení Zličín
odhadované stáří: 18 let
způsob ochrany: doporučená redukce sousedního buku
poznámka: zařazena z podnětu Petry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 49 Lípa třetího tisíciletí a Lípa Evropy na Zličíně
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
počet: 2 stromy
GPS: 50°3'42.139"N, 14°17'13.261"E; 50°3'42.532"N, 14°17'13.312"E
lokalita: Praha - Zličín, při vstupu do parku Na Prameništi, naprotu úřadu MČ Praha - Zličín
doprava: autobusy č. 180, 257, 264, 306, 380 zastávka Halenkovská
obvod kmene: 33 cm a 47 cm (v 90 cm) (2014)
výška stromu: 5 m a 5 m (2014)
zdravotní stav: dobrý, Lípu třetího tisíciletí občasně zavlažit 
význam: Lípa třetího tisíciletí byla vysazena Radou MČ Praha - Zličín dne 15.11.2000, Lípa Evropy byla zasazena 12.5.2004 u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie. Slavností aktu se zúčastnili zaměstnanci MČ Praha - Zličín, starosta, zástupci hasičů, Mysliveckého sdružení Zličín a žáci zdejší školy
odhadované stáří: 15 let a 11 let
způsob ochrany: Lípu třetího tisicíletí doporučeno občasně zavlažit
poznámka: zařazena z podnětu Petry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


č. 50 Lípa sousedství u Sobína
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50°4'21.280"N, 14°16'0.953"E
lokalita: Praha - Zličín, obec Sobín, lokalita U Čekala při cyklostezce ze Sobína do Hostivic
doprava: autobusy č. 257, 306 zastávka Blatnická (ev. z Hostivic)
obvod kmene: 56 cm (2014)
výška stromu: 6 m (2014)
zdravotní stav: dobrý
význam: byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje. Symbolizuje hranice a současně propojení obou krajů. V blízkosti stromu byl usazen i menhir pojmenovaný Strážce a má symbolizovat dobré vztahy mezi sousedy. V roce 2011 byla pod lípou umístěna lavička k „sousedskému" posezení
odhadované stáří: 10 let
způsob ochrany: doporučeno vybudovat ochranný plůtek
poznámka: zařazena z podnětu Petry K. v rámci soutěže „Objevme významné stromy"


od 5.5.2015
č. 51 Lípa Václava Havla
druh: lípa americká (Tilia americana L.)
GPS: 50.0857128N, 14.4052419E
lokalita: Praha 1 - Malá Strana, lípa se nachází na Maltézském náměstí severozápadně od Nostického paláce
doprava: tramvajová zastávka Hellichova (linky 12, 20, 22)
obvod kmene: 57 cm (2015)
výška stromu: 5 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: kolem lípy byla 1. května 2014 na počest výročí 10. od vstupu do Evropské unie  odhalena za účasti předních českých osobností „Lavička Václava Havla". Obdobné pomníky nalezneme například v Barceloně, Dublinu či Washingtonu.
odhadované stáří: 15 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


 č. 52 Sokolské lípy na Spořilově  
druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos L.)
počet stromů: 2
GPS: 50.0438264N, 14.4743681E
lokalita: Praha 4 - Spořilov, skupina lip se nachází  při ulici Severozápadní V před sokolovnou 
doprava: procházkou lze k lípě dojít od stanice metra C Roztyly či využít autobusové linky č. 118, 170 zastávka Depo Kačerov jedoucí například od stanice metra C Budějovická
obvody kmenů: 186, 193 cm (2015)
výška stromů: 12, 13 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: dvojice lip byla vysazena v roce 1933 u příležitosti otevření nově postavené spořilovské sokolovny. Stromy jsou věnované památce zakladatelů českého Sokola Miroslavu Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi. V roce 2007 se stromy staly finalisty ankety Strom roku pořádané Nadací Partnerství.   
odhadované stáří: 85 let
poznámka: zařazeny na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"  


č. 53 Hrušeň U Černého koně
druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
GPS: 50.0231406N, 14.4046144E lokalita: Praha 4 - Hodkovičky, hrušeň roste nedaleko kapličky sv. Bartoloměje v blízkosti zastávky MHD Černý kůň
doprava: zastávka MHD Černý kůň (tramvaje 3, 18, autobusy 106, 121, 253)
obvod kmene: 242 cm (2015)
výška stromu: 10 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: hrušeň je pozůstatkem někdejšího ovocného sadu u dnes již zrušeného rybníka v historickém jádru Hodkoviček, v blízkosti se nacházel věhlasný zájezdní hostinec U Černého koně (domovní znamení je stále na průčelí domu - 70 m jižně od hrušně), esteticky hodnotný jedinec
odhadované stáří: 170 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 54 Strom dětí v Uhříněvsi
druh: lípa obecná (Tilia vulgaris Hayne)
GPS: 50.0309506N, 14.5993481E
lokalita: Praha 22 - Uhříněves, lípa roste na Novém náměstí při jeho východním okraji u zastávky MHD Nové náměstí
doprava: zastávka Nové náměstí (autobusy 232, 265, 266, 267, 269, 325, 364, 366, 381, 382, 387)
obvod kmene: 25 cm (2015)
výška stromu: 4 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: lípa byla vysazena 13. dubna 2011 u příležitosti Dne Země dětmi z místních škol za účasti zástupců radnice. Pořízení lípy bylo financováno ze soutěže ve sběru starého papíru do které se děti s nadšením zapojily. Lípa je označena v podobě žulového kamene se základní informací.
odhadované stáří: 7 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"
   

č. 55 Lípa svobody na Zahradním Městě
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50.0596039N, 14.4949900E
lokalita: Praha 10 - Zahradní Město, lípa roste v ulicí Slívová na travnatém ostrůvku uprostřed komunikace
doprava: zastávka Želivecká, kam jezdí autobusové linky č. 188, 196 například od metra A Strašnická   
obvod kmene: 100 cm (2015)
výška stromu: 10 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom byl vysazen jako lípa svobody na jaře roku 1968 nájemníky nedalekého bytového domu č. 3/2897.  
odhadované stáří: 50 let poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 56 Lípa Evropy u Chodovské tvrze
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50.0347908N, 14.4992656E
lokalita: Praha 11 - Chodov, lípa roste na travnaté ploše před kulturním centrem Chodovská tvrz
doprava: zastávka Chodovská tvrz  (autobusové linky č. 125, 136, 213)  
obvod kmene: 64 cm (2015)
výška stromu: 6 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000. Strom vysadili důležití představitelé Prahy 11.   
odhadované stáří: 15 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


 č. 57 Lípa Evropy v Modřanech
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Scop.)
GPS: 50.0046653N, 14.4174461E
lokalita: Praha 12 - Modřany, lípa roste na travnaté ploše Sofijského náměstí (v jeho spodní části)
doprava: zastávka Poliklinika Modřany (tramvaje č. 3, 17, autobusy č. 150, 157, 165, 173, 253)  
obvod kmene: 70 cm (v 80 cm) (2015)
výška stromu: 5 m (2015)
zdravotní stav: dobrý
význam: strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000. Strom vysadil starosta Prahy 12 Petr Hána za přítomnosti dalších významných hostů.     
odhadované stáří: 15 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"
    

od 21.7.2015
č. 58 Lípa republiky v Modřanech
druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)  
GPS: 50.0050319N, 14.4176386E
lokalita: Praha 12 - Modřany, lípa roste na travnaté ploše Sofijského náměstí (na mírném návrší)
doprava: zastávka Poliklinika Modřany tramvajové linky č. 3 a 17, autobusové linky č. 150, 157, 165, 173 a 253  
obvod kmene: 24 cm (2015)
výška stromu: 3 m (2015)
význam: strom byl vysazen jako lípa republiky k 90. výroční vzniku ČSR dne 23.10.2008. Lípa je genetickým potomkem prastaré památné Mikulovické lípy rostoucí nedaleko Klášterce nad Ohří.
odhadované stáří: 15 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 59 Strom milénia v Modřanech
druh: lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop.  
GPS: 50.0071606N, 14.4046694E
lokalita: Praha 12 - Modřany, travnatá plocha v ulici U Modřanské školy
doprava: zastávka Modřanská škola tramvajové linky č. 3 a 17, autobusová linka č. 173   
obvod kmene: 50 cm (2015)
výška stromu: 3 m (2015)
význam: strom byl vysazen 19. dubna 2001 u příležitosti vstupu do 3. tisíciletí
odhadované stáří: 18 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 60 Lípa 17. listopadu v Modřanech
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.  
GPS: 50.0071464N, 14.4045622E
lokalita: Praha 12 - Modřany, travnatá plocha v ulici U Modřanské školy
doprava: zastávka Modřanská škola tramvajové linky č. 3 a 17, autobusová linka č. 173   
obvod kmene: 16 cm (2015)
výška stromu: 3 m (2015)
význam: strom byl vysazen při 20. výročí od sametové revoluce dne 16. 11. 2009 (původní lípa byla po poškození vandalem nahrazena v roce 2013 novou) 
odhadované stáří: 6 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 61 Stromořadí studentů v Modřanech
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill., lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop., lípa zelená - Tilia x euchlora K. Koch 
GPS: 50.0070222N, 14.4044883E (začátek aleje)
lokalita: Praha 12 - Modřany, okraj ulice U Modřanské školy
doprava: zastávka Modřanská škola tramvajové linky č. 3 a 17, autobusová linka č. 173   
obvod kmene: 104 - 247 cm, 27 cm (vysazena 2003) 
výška stromu: až 18 m (2015)
význam: alej lip byla vysazena v roce 1940 občany Modřan na památku 9 studentů popravených nacisty 17. 11. 1939. V průběhu let jedna z lip uhynula v roce 2003 byla dosazena.
odhadované stáří: 75 let
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži „Objevme významné stromy"


č. 62 Masarykovy lípy Na Beránku
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.  
počet: 2 stromy
GPS: 50.0010747N, 14.4318053E
lokalita: Praha 12 - Modřany, areál ZŠ Na Beránku při ulici Pertoldova
doprava: zastávka Pavelkova autobusové linky č. 150 a 253   
obvod kmene: 128, 169 cm (2015)
výška stromu: 17 m (2015)
význam: stromy byly vysazeny 7. března 1936 na počest narození dvojčat v někdejší usedlosti. K výsadbě byl pozván prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Křížek s lípami je dnes jediným pozůstatkem na někdejší samotu U Kopkánů.
odhadované stáří: 80 let
poznámka: zařazeny na základě podnětu v soutěži "Objevme významné stromy"


č. 63 Lípa sv. Anežky Na Beránku
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.
GPS: 50.0009942N, 14.43188817E
lokalita: Praha 12 - Modřany, areál ZŠ Na Beránku při ulici Pertoldova
doprava: zastávka Pavelkova, autobusové linky č. 150 a 253
obvod kmene: 15 cm (2015)
výška stromu: 3 m (2015)
význam: strom byl vysazen 4 listopadu 2011 v 10h jako pamětní lípa sv. Anežky Přemyslovny. Lípa byla vysazena v rámci projektu České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České. Dřevina připomíná 800 let od narození sv. Anežky České (1211-1282).


č. 64 Lípy svobody v Cholupicích
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill., lípa velkolistá - Tilia platyphyllos Scop.
počet: 2 stromy
GPS: 49.9886497N, 14.4484606E
lokalita: Praha 12 - Cholupice, před hasičskou zbrojnicí na návsi
doprava: zastávka Cholupice, autobusové linky č. 173 a 341
obvod kmene: 136, 169 cm (2015)
výška stromu: 12 m (2015)
význam: stromy byly vysazeny jako lípy svobody 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR. Původně byly před hasičskou zbrojnicí vysazeny čtyři lípy.
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži "Objevme významné stromy"


č. 65 Lípa republiky na Strossmayerově náměstí
druh: lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.
GPS: 50.0988314N, 14.4355256E
lokalita: Praha 7 - Holešovice, v zeleni za kostelem sv. Antonína na Strossmayerově náměstí
doprava: zastávka Strossmayerovo náměstí, tramvajové linky č. 1, 8, 12, 17, 24, 25 a 26. autobusová linka č. 156, v blízkosti též stanice metra C Vltavská
obvod kmene: 163 cm (2015)
výška stromu: 17 m (2015)
význam: strom byl vysazen 28. října 1968 na paměž 50. výročí od vzniku ČSR. Lípu vysadili zástupci Klubu pionýrských vedoucích Prahy 7 a Obvodního domu pionýrů a mládeže Prahy 7.
poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži "Objevme významné stromy"

Pojďte rozšířit Databázi o další významné stromy....své návrhy zasílejte na kontaktní adresu webu a rovnou se můžete zapojit do soutěže Objevme významné stromy II, která probíhá od 15.3.2015 do 30.9.2015. Soutěží se o 16 hodnotných knih. Více v záložce Soutěže.


Na vaše návrhy se těší autor Databáze a těchto stránek Aleš Rudl
   

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 ... « předchozí  36 37 38 39 40 41 42 43 44   další »
, watermelon natural ... odpovědět

viagra online no prescription <a href="http://viagratx.com/ ">viagra recommended dosage</a> cheapest generic viagra

odpověděl(a)

<a href="https://writingaresearchpaperfd.com/">https://writingaresearchpaperfd.com/</a>

, cialis with alcohol... odpovědět

when cialis patent expires <a href="https://llecialisjaw.com/ ">cialis paypal </a> cialis tadalafil. au

odpověděl(a)

Meds information leaflet. Generic Name.
<a href="https://trazodone2020.top">where can i buy trazodone</a> in the USA
All about medicines. Get here.

, cialis sex pill dgb... odpovědět

sildenafil 100mg tab <a href="https://vigedon.com/ ">sildenafil prescription </a> generic viagra fast delivery

odpověděl(a)

Medication information. What side effects?
<a href="https://nexium4u.top">order cheap nexium pills</a> in the USA
Best news about pills. Read now.

, memphis payday adva... odpovědět

cash money installment loan <a href="http://ascashapply.com/ ">15 minute cash loans</a> us payday loan regulation

odpověděl(a)

<a href="https://mycialistbs.net/">https://mycialistbs.net/</a>

, money loan guelph f... odpovědět

payday loans 84111 <a href="http://daymoneygo.com/ ">advance loans for pensioners</a> payday 2 offshore cash cheat

odpověděl(a)

<a href="https://mycialistabs.com/">https://mycialistabs.com/</a>

, buy cialis in indon... odpovědět

avis sur le cialis 20mg <a href="http://ljcialishe.com/ ">cialis 10 mg preisvergleich</a> cialis china made

odpověděl(a)

Pills prescribing information. Drug Class. <a href="https://prednisone4u.top">get generic prednisone without rx</a> in the USA. Best trends of medicines. Read information here.

odpověděl(a)

viagra 100mg <a href="https://luzviagra.com/">viagra pills</a> non prescription viagra

odpověděl(a)

buy viagra online cheap <a href="https://lobviagra.net/">order viagra</a> viagra alternatives

odpověděl(a)

cialis without prescription <a href="https://cialistadalafillove.com/">generic cialis</a> cialis drug

odpověděl(a)

Meds information leaflet. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://mobic4u.top">order mobic pill</a> in the USA
Best about medication. Read now.

odpověděl(a)

over the counter viagra cvs <a href="https://sildenafilloveme.com/">woman viagra</a> amazon viagra

odpověděl(a)

Medicament prescribing information. What side effects can this medication cause?
<a href="https://cymbalta4m.top">cheap cymbalta without dr prescription</a> in USA
Some news about drugs. Read now.

odpověděl(a)

viagra best buy <a href="https://viagrakormes.com/">buying sildenafil citrate online</a> buy viagra online without prescription

odpověděl(a)

Medicine information. What side effects?
<a href="https://pregabalin24x7.top">buying pregabalin online</a> in USA
Best information about medicament. Get here.

odpověděl(a)

cialis medication <a href="https://cialiskira.net/">what does cialis do</a> cialis generico

odpověděl(a)

https://raznie-poleznosti.ru

odpověděl(a)

discount cialis <a href="https://cialislostik.com/">side effects of tadalafil</a> what cialis

odpověděl(a)

cheapest cialis <a href="https://cialiskira.net/">buying cialis online usa</a> cialis vs viagra cost

odpověděl(a)

viagra connect <a href="https://viagra4m.top/">sildenafil online</a> women viagra

odpověděl(a)

<a href="https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/how-to-open-a-foreign-bank-account-to-a-physical-person/">открыть счет в банке за границей</a>

odpověděl(a)

Информационная статья от врачей и экспертов о 2019-nCoV, на авторитетном портале Coronavirus-Control.ru со ссылками на официальные и государственные источники WHO - https://coronavirus-control.ru/vazhnoe-o-koronaviruse/ Эта информация для меня оказалась интересна, добавил в закладки.

odpověděl(a)

Исследование от врачей и экспертов о COVID, на авторитетном интернет-издании Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники WHO - https://coronavirus-control.ru/legkaya-forma-koronavirusa/ Эта информация для меня была ценна, добавил в избранное.

odpověděl(a)

http://diplom-na-dom.ru/

odpověděl(a)

viagra para mujeres <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">sildenafil price</a> viagra connect usa

odpověděl(a)

where to buy viagra <a href="https://topviagralove.org/">alternative to viagra</a> viagra from india

odpověděl(a)

sildenafil pfizer <a href="https://shopfranviagra.com/">sildenafil 100mg</a> viagra generic

odpověděl(a)

sildenafil pulmonary hypertension <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">mail order viagra</a> viagra prices

odpověděl(a)

sildenafil viagra <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra original</a> viagra pas cher en france

odpověděl(a)

sildenafil 100 mg duree <a href="https://shopfranviagra.com/">sildenafil 50 mg duree de leffet</a> visual viagra

odpověděl(a)

https://msk-intimcity.ru

odpověděl(a)

http://bbs.qc0769.com/home.php?mod=space&uid=310582

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://www.xiantaoaxs.com/space-uid-58391.html

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://jchwl.com/bbs/home.php?mod=space&uid=27202

odpověděl(a)

https://filmlord2.net/

odpověděl(a)

cialis discount card <a href="https://cialisloves.org/">cialis online canada</a> cialis without a doctor prescription canada

odpověděl(a)

cheap generic viagra <a href="https://missaviagra.com/">sildenafil generic price</a> viagra canada prescription

odpověděl(a)

cialis side effects a wife's perspective <a href="https://cialisloves.org/">is there a generic for cialis</a> reddit cialis

odpověděl(a)

sildenafil mexico <a href="https://missaviagra.com/">homemade viagra</a> cvs viagra over the counter

odpověděl(a)

<a href="https://sep55.ru/">оформление нежилого дома в жилой</a>

odpověděl(a)

Pills information. What side effects can this medication cause?
<a href="https://fluoxetine4all.top">where buy generic fluoxetine</a> in USA
Best about meds. Get information now.

odpověděl(a)

Drug information. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://crestor4u.top">cheap crestor pills</a> in Canada
Actual trends of drug. Get information here.

odpověděl(a)

liquid vardenafil dosage <a href="https://levitraworlds.com/">how does levitra work</a> vardenafil zhewitra 20

odpověděl(a)

para que sirve el vardenafil 20 mg <a href="https://levitraworlds.com/">levitra for sale</a> vardenafil hcl 20 mg tab

odpověděl(a)

reddit cialis <a href="https://tadalafilmast.com/">is there a generic cialis available in the us</a> overnight cialis

odpověděl(a)

full hd video porno xxx <a href="https://xxxhdvideo.site/">black white xxx hd video</a>

odpověděl(a)

vardenafil bulk research chemicals <a href="https://levitrastops.net/">vardenafil hcl 20mg tab cheap generic levitra</a> vardenafil information

odpověděl(a)

vardenafil 40 mg india <a href="https://mylevitralife.com/">where to buy levitra levitra buy</a> vardenafil hcl 20mg

odpověděl(a)

https://www.business-gazeta.ru/article/515549

odpověděl(a)

<a href="https://krasota4u.ru">trazodone pill</a>

odpověděl(a)

<a href="https://krasota4u.ru">generic trazodone no prescription</a>

odpověděl(a)

generique du cialis prix <a href="https://cialissportsfran.org/">prix du cialis 20 mg</a> cialis eureka sante

odpověděl(a)

cialis moins cher <a href="https://cialisspotsfrance.net/">generique cialis en pharmacie</a> cialis 100 mg 30 tablet

odpověděl(a)

Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.ru/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/

odpověděl(a)

cialis en vente libre en france <a href="https://cialismom.com/">achat cialis en ligne</a> cialis us

odpověděl(a)

vente cialis en ligne <a href="https://cialiskoms.org/">pharmacie en ligne tadalafil</a> effets secondaires du cialis avis

odpověděl(a)

tamoxifen 20 mg price <a href="https://tamoxifenworld.com/">natural alternatives to tamoxifen</a> tamoxifen vs aromasin

odpověděl(a)

is prednisolone used for cough <a href="https://prednisoloneshop.com/">prednisone 20 mg tablet</a> prednisone dosage for gout

odpověděl(a)

pfizer viagra online <a href="https://lobviagra.net/">buying viagra online</a> cheap viagra for sale

odpověděl(a)

cialis free trial phone number <a href="https://cialisortadalafil.com/">cialis weight loss</a> cialis for sale online in canada

odpověděl(a)

JGIgNLgiy9tYGHIYfyfrGKJbg8i6TGuigf86rOUhg97BikofvguTOPig*IGkjf8

, calculating cash eq... odpovědět

payday loans culpeper <a href="http://rirocash.com/ ">can you refinance a car loan and get cash back</a> fast cash loan in dubai

odpověděl(a)

where to buy viagra <a href="https://luzviagra.com/">alternative to viagra</a> viagra from india

odpověděl(a)

generic sildenafil citrate <a href="https://lobviagra.net/">sildenafil 20</a> strongest viagra pill

odpověděl(a)

cialis side effects <a href="https://cialistadalafillove.com/">cialistadalafillove.com</a> cialis vs viagra vs levitra

odpověděl(a)

Drug information. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://topamax4u.top">where to buy cheap topamax without insurance</a> in USA
Some trends of medicines. Get here.

odpověděl(a)

cheap viagra online <a href="https://sildenafilloveme.com/">viagra femenina</a> teva sildenafil

odpověděl(a)

Medicament information sheet. Short-Term Effects.
<a href="https://cymbalta4m.top">cost of cymbalta</a> in USA
Some trends of medicine. Read information here.

odpověděl(a)

cialis price costco <a href="https://toptadalafilmos.com/">side effects of cialis</a> viagra vs cialis hardness

odpověděl(a)

viagra 200mg <a href="https://viagrakormes.com/">viagra for womens where to buy</a> female viagra

odpověděl(a)

<a href="https://viagra4m.top">viagra4m</a>

odpověděl(a)

Medicament information for patients. What side effects?
<a href="https://lyrica24x7.top">where to get cheap pregabalin without rx</a> in the USA
Everything news about drug. Read information here.

odpověděl(a)

https://raznie-poleznosti.ru

odpověděl(a)

cialis 20 mg <a href="https://cialislostik.com/">when will cialis become generic</a> cialis price per pill

odpověděl(a)

buy cialis online cheap <a href="https://cialiskira.net/">cialis from canada</a> how long does cialis last?

odpověděl(a)

sildenafil davis pdf <a href="https://viagra4m.top/">viagra from canada</a> viagra 100mg price

odpověděl(a)

cialis pas chere <a href="https://franctadalafil.com/">tadalafil posologie</a> prix en pharmacie cialis

odpověděl(a)

sildenafil prix <a href="https://viagrafrancemy.com/">sildenafil 100mg pas cher</a> pilule viagra prix

odpověděl(a)

<a href="https://internationalwealth.info/offshore-jurisdictions/choosing-offshore-zone-and-offshore-uae/">офшор в эмиратах</a>

odpověděl(a)

viagra pills <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">viagra online</a> viagra 100mg

odpověděl(a)

natural alternative to viagra <a href="https://topviagralove.org/">sildenafil tablets 100mg</a> viagra cialis

odpověděl(a)

sildenafil 50 mg avis <a href="https://shopfranviagra.com/">sildenafil sandoz</a> antidepresseur et viagra

odpověděl(a)

sildenafil 20 mg walmart <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">non prescription viagra</a> sildenafil citrate for sale

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

sildenafil citrate <a href="https://shopfranviagra.com/">https://www.shopfranviagra.com/</a> viagra pour homme

odpověděl(a)

sildenafil prix <a href="https://shopfranviagra.com/">prix viagra</a> test viagra

odpověděl(a)

https://www.fcavto.ru/user/cvyyjhh/

odpověděl(a)

http://rhemp.free.fr/forumrhemp/profile.php?mode=viewprofile&u=11344

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://zhaoshangbao.top/home.php?mod=space&uid=45278

odpověděl(a)

https://filmlord2.net/

odpověděl(a)

difference between cialis and viagra <a href="https://cialisloves.org/">tadalafil dapoxetine</a> cialis dosage reddit

odpověděl(a)

viagra over the counter <a href="https://missaviagra.com/">buy viagra online</a> viagra without a doctor prescription usa

odpověděl(a)

cialis 80 mg dosage <a href="https://cialisloves.org/">generic for cialis</a> cialis strength

odpověděl(a)

otc viagra <a href="https://missaviagra.com/">viagra lyrics</a> sildenafil 100mg price

odpověděl(a)

<a href="https://sep55.ru/">Экспертиза пригодности к проживанию</a>

odpověděl(a)

Meds information sheet. What side effects can this medication cause?
<a href="https://erythromycin4all.top">erythromycin pill</a> in US
All what you want to know about medicines. Read information now.

odpověděl(a)

Meds information for patients. What side effects?
<a href="https://celexa4u.top">order generic celexa</a> in US
Best information about medication. Get here.

odpověděl(a)

doxazosin vardenafil <a href="https://levitraworlds.com/">levitra prescription online</a> sildenafil or vardenafil

odpověděl(a)

how long for cialis to work <a href="https://tadalafilmast.com/">cialis free sample</a> cialis for sale online

odpověděl(a)

https://ebay-dir.com/Front-Sign-LLC_238372.html

odpověděl(a)

sildenafil vardenafil <a href="https://levitraworlds.com/">vardenafil</a> how long does vardenafil last

odpověděl(a)

cialis daily dosage <a href="https://tadalafilmast.com/">canadian pharmacy cialis 20mg</a> cialis price cvs

odpověděl(a)

full hd video porno xxx <a href="https://xxxhdvideo.site/">sexvideos</a>

odpověděl(a)

what question should the nurse ask when assessing for therapeutic effects of vardenafil? <a href="https://levitrastops.net/">levitra active ingredient levitra walgreens</a> vardenafil vs sildenafil dosage

odpověděl(a)

cheap vardenafil tablets <a href="https://mylevitralife.com/">buy generic levitra levitra vs viagra</a> vardenafil coupon

odpověděl(a)

<a href="https://krasota4u.ru">can i buy trazodone</a>

odpověděl(a)

cialis 20mg original prix <a href="https://cialissportsfran.org/">cialis prix pharmacie</a> cialis preise

odpověděl(a)

cialis date peremption depassee <a href="https://cialisspotsfrance.net/">cialis 5 mg prix</a> cialis ordonnance ou pas

odpověděl(a)

Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.ru/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/

odpověděl(a)

comment prendre le cialis <a href="https://cialismom.com/">cialis online</a> cialis a beziers

odpověděl(a)

tamoxifen risks <a href="https://tamoxifenworld.com/">tamoxifen citrate</a> tamoxifen uses in males

odpověděl(a)

what is prednisolone sod <a href="https://prednisoloneshop.com/">prednisone and weight gain</a> prednisone antibiotic

odpověděl(a)

<a href="https://domalech.ru/">trazodone syrup for babies</a>

odpověděl(a)

viagra alternative <a href="https://edviagramaster.net/">womens viagra</a> female viagra pill

odpověděl(a)

roman cialis <a href="https://rxcialislife.net/">best price for cialis</a> buying cialis without prescription

odpověděl(a)

JGIgNLgiy9tYGHIYfyfrGKJbg8i6TGuigf86rOUhg97BikofvguTOPig*IGkjf8

odpověděl(a)

customer service essay introduction <a href="https://englishessayblog.com/">pay someone to write a research paper</a> community service essay exemple

, fvsrffdvhnhfgarrill... odpovědět

viagra reviews forum <a href="https://viagriyvik.com/ ">viagra vancouver</a> viagra and sports performance

odpověděl(a)

Medicament information. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">can i get prednisone without insurance</a> in the USA. Everything news about meds. Read information here.

, cialis 100 mg 30 ta... odpovědět

risque du cialis <a href="https://jecialisbn.com/ ">cialis prescriptions online</a> cialis internet

odpověděl(a)

<a href="https://mycollegeessaywritingservicekos.com/">https://mycollegeessaywritingservicekos.com/</a>

, bfsgfhfgarrillinyhlj odpovědět

ordering viagra gold online <a href="http://viagerkr.com/ ">viagra 100 mg</a> viagra 50mg online

odpověděl(a)

Drug prescribing information. Brand names. <a href="https://prednisone4u.top">can you buy prednisone without insurance</a> in Canada. Everything about medication. Read information now.

odpověděl(a)

viagra triangle chicago <a href="https://luzviagra.com/">roman sildenafil</a> viagra over the counter walmart

odpověděl(a)

cost of viagra <a href="https://lobviagra.net/">viagra generic</a> viagra without a doctor prescription canada

odpověděl(a)

cialis 40 mg <a href="https://cialistadalafillove.com/">discount cialis</a> does daily cialis lower blood pressure

odpověděl(a)

Medicament information for patients. What side effects?
<a href="https://voltaren4u.top">voltaren tablets</a> in Canada
Some information about medicines. Read information here.

odpověděl(a)

sildenafil 20 <a href="https://sildenafilloveme.com/">generic viagra india</a> generic sildenafil citrate

odpověděl(a)

Pills information leaflet. Cautions.
<a href="https://cymbalta4m.top">where to buy cheap cymbalta</a> in USA
Actual news about drugs. Read now.

odpověděl(a)

<a href="https://viagra4m.top">https://viagra4m.top</a>

odpověděl(a)

Drug prescribing information. Drug Class.
<a href="https://lyrica24x7.top">lyrica w/out prescription</a> in USA
Best trends of medicament. Get here.

odpověděl(a)

<a href="https://raznie-poleznosti.ru/">raznie-poleznosti.ru</a>

odpověděl(a)

cost of cialis at walmart <a href="https://cialislostik.com/">tadalafil cost</a> cialis com coupons

odpověděl(a)

5mg cialis <a href="https://cialiskira.net/">tadalafil online</a> cialis directions

odpověděl(a)

buy generic 100mg viagra online <a href="https://viagra4m.top/">viagra for men</a> cvs viagra

odpověděl(a)

cialis 20mg prix <a href="https://franctadalafil.com/">https://www.franctadalafil.com/</a> cialis medicament acheter

odpověděl(a)

sildenafil 100 mg mylan <a href="https://viagrafrancemy.com/">viagra generique prix</a> faire son viagra

odpověděl(a)

<a href="https://internationalwealth.info/foreign-bank-accounts/mozhno-li-otkryt-depozit-v-inostrannom-banke/">как разместить деньги в иностранном банке</a>

odpověděl(a)

Информационная статья от врачей и экспертов о coronavirus, на авторитетном интернет-издании Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Роспотребнадзор - https://coronavirus-control.ru/kak-otkazatsya-ot-privivki-ot-koronavirusa/ Эта информация для меня оказалась ценна, добавила в избранное.

odpověděl(a)

sildenafil costs <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">alternative to viagra</a> sildenafil india

odpověděl(a)

sildenafil citrate for sale <a href="https://topviagralove.org/">sildenafil 20 mg walmart</a> substitute for viagra

odpověděl(a)

roman sildenafil <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">viagra 100mg</a> viagra triangle chicago

odpověděl(a)

where to get viagra <a href="https://topviagralove.org/">sildenafil cvs</a> sildenafil for pulmonary hypertension

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

acheter sildenafil sans ordonnance <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra naturel</a> viagra pays vente libre

odpověděl(a)

sildenafil 100 <a href="https://shopfranviagra.com/">sildenafil prix</a> viagra naturel homme

odpověděl(a)

https://breeze-music.ru/user/znkxijt/

odpověděl(a)

http://adamtianxia.com/home.php?mod=space&uid=213328

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://eduvuz.ru/

odpověděl(a)

http://david1973.m5yun.mydnns.com/home.php?mod=space&uid=279844

odpověděl(a)

https://filmlord2.net/

odpověděl(a)

20mg cialis <a href="https://cialisloves.org/">cialis generic over the counter</a> define cialis

odpověděl(a)

sildenafil 20 mg <a href="https://missaviagra.com/">missaviagra.com</a> viagra pill

odpověděl(a)

cialis cheap <a href="https://cialisloves.org/">cialis without prescription</a> buy cialis online usa

odpověděl(a)

women viagra <a href="https://missaviagra.com/">pills like viagra</a> buy viagra online

odpověděl(a)

<a href="https://sep55.ru/">перевод дома в жилой</a>

odpověděl(a)

Drug information. Brand names.
<a href="https://depakote4all.top">order depakote without prescription</a> in Canada
Best information about drug. Read information now.

odpověděl(a)

Meds information for patients. Generic Name.
<a href="https://imodium4u.top">generic imodium without insurance</a> in Canada
Actual about drug. Read now.

odpověděl(a)

does cialis lose effectiveness over time <a href="https://tadalafilmast.com/">tadalafil vs sildenafil</a> cialis 20 mg price walgreens

odpověděl(a)

http://brushsharp.com/userinfo.php?userinfo=marti-rafferty-23581&op=userinfo&com=profile&mod=space

odpověděl(a)

viagra vs vardenafil <a href="https://levitraworlds.com/">difference between levitra and cialis</a> vardenafil wikipedia

odpověděl(a)

buying cialis online safe <a href="https://tadalafilmast.com/">cialis generic over the counter</a> buy cialis without prescription

odpověděl(a)

xxx video porn movie hd <a href="https://xxxhdvideo.site/">free online sex of white girls and blacks XXX</a>

odpověděl(a)

venta de vardenafil <a href="https://mylevitralife.com/">levitra pricing levitra canadian</a> vardenafil 20mg price

odpověděl(a)

https://www.business-gazeta.ru/article/515549

odpověděl(a)

<a href="https://domalech.ru">where to buy generic trazodone pill</a>

odpověděl(a)

<a href="https://domalech.ru">buy trazodone tablets</a>

odpověděl(a)

cialis effets indesirables <a href="https://cialissportsfran.org/">cialis 20mg prix en pharmacie france</a> prix d'une boite de cialis 20mg

odpověděl(a)

cialis generique 20mg <a href="https://cialisspotsfrance.net/">tadalafil krka prix</a> cialis 10 mg avis

odpověděl(a)

Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.ru/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/

odpověděl(a)

cialis pilule <a href="https://cialismom.com/">cialis belgique vente libre</a> cialis 5mg en pharmacie

odpověděl(a)

cialis 5mg boite de 84 <a href="https://cialiskoms.org/">tadalafil 5 mg sandoz prix</a> viagra cialis levitra effets secondaires

odpověděl(a)

<a href="https://domalech.ru/">trazodone 15mg 5ml sol</a>

odpověděl(a)

viagra buy <a href="https://lobviagra.net/">viagra online no prescription</a> viagra for woman

, viagra on line nz ... odpovědět

walgreens over the counter viagra <a href="http://hopeviagrin.com/ ">pfizer viagra 100</a> viagra 100mg price without prescription

odpověděl(a)

Medicines information leaflet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://prednisone4u.top">can you get cheap prednisone without a prescription</a> in USA. Some about meds. Get information here.

, no fax online payda... odpovědět

payday loans in fredericksburg virginia <a href="http://samcash21.com/ ">cash for payday loans</a> payday advance jackson mi

odpověděl(a)

Drug information. Drug Class.
<a href="https://diltiazem4u.top">where to buy diltiazem no prescription</a> in US
Everything trends of drug. Read information here.

, generic viagra cana... odpovědět

discount viagra <a href="http://lightvigra.com/ ">what drugstore can i buy viagra in hong kong</a> where to buy generic viagra in canada

, discount prescripti... odpovědět

motion sickness <a href="http://happyrxpharmacy21.com/ ">brand viagra</a> reputable canadian mail order pharmacies

, mail order pharmaci... odpovědět

medicine online order <a href="http://storerxpharmcanada.com/ ">canadian drugstore online</a> canadapharmacy

, price pro pharmacy ... odpovědět

online pharmacies in usa <a href="http://xuypharmacyonline.com/">discount canadian drugs</a> us pharmacy no prior prescription

, canada drugs pharma... odpovědět

canadian pills <a href="https://ssviagriia.com/ ">viagra pharmacy</a> pharmacy without dr prescriptions

, fvsrffhnhfgarrillin... odpovědět

cialis without prescripe <a href="http://cialisvja.com/ ">low dose cialis</a> cialis without prescription

, canadian drugstore ... odpovědět

pharmacy in canada <a href="http://online21rxon.com/ ">northwest pharmacy canada</a> walmart pharmacy viagra

, Cialis Oral Jelly (... odpovědět

buy viagra over the counter canada <a href="http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html">how to buy viagra online</a> viagra 100mg price usa [url=http://canadianpharmacy-yy.com/Fitness/how-to-get-a-six-pack.html]generic viagra price[/url] ’


Strana:  1 ... « předchozí  36 37 38 39 40 41 42 43 44   další »

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 101

TOPlist