Význam památných stromů

 Památné stromy patří mezi významné prvky kulturní krajiny - jsou součástí krajinné zeleně, někdy označované za zeleň (stromy) rostoucí mimo les, dřeviny rostoucí mimo les, nevhodně jako mimolesní zeleň. Tím jsou památné stromy zároveň součástí vegetačního pokryvu v krajině. Z hlediska ochrany přírody mohou být památné stromy vlivem svého působení v krajině i významnými prvky krajiny, nebo součástí těchto prvků.

Památné stromy v krajině plní všechny obecné funkce krajinné zeleně - estetickou, mikroklimatickou, biologickou, protierozní, půdoochrannou, hygienickou a další. Vzhledem ke specifickému poslání památných stromů je zvýrazněna jejich funkce krajinotvorná u významných krajinných dominant, estetická působením svojí mohutností vzrůstu, dlouhověkostí, malebností kmene, koruny, habitu a historická u stromů k nimž se váže historická událost, pověst, významná osobnost a podobně.  

A. Funkce mimoprodukční (celospolečensky prospěšné funkce)

1. funkce tvorby příznivějšího porostního klimatu
2. funkce zdravotně-hygienické
3. funkce vodohospodářské a půdoochranné
4. funkce homeostatické (udržování ekologické stability)
5. funkce esteticko-architektonické (esteticko-krajinářské)
6. funkce ostatní (např. rekreační, bioindikační a izolační)
 


                               
Památná lípa v Nedvězí - v unikátní galerii č. 70

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist