Výstavy - shrnutí

Výstava - Stromy - Příběhy, které neznáte
V Botanické zahradě v Troji se od 18.10.2014 do 4.1.2015 uskutečnila výstava na které byly mj. představeny vybrané stromy z celopražské databáze významných stromů. Více o výstavě naleznete na webu botanické zahrady zde.
 

___________________________________
Výstava - Za nejstaršími stromy metropole

Od 10.2. do 29.8. 2014 se v zákaznickém centru Opencard ve Škodově paláci v Jungmannově ulici na Praze 1 uskutečnila výstava představující nejstarší stromy Prahy.
Desítky fotografií a veliké postery zhlédly za dobu trvání desetitisíce lidí. Prezentovány byly i doporučené cyklistické trasy. Výstavu zpestřily komentované prohlídky a proběhlo zde také předání odměn účastníků soutěže Objevme významné stromy. 
Více o výstavě zde. Reportáž byla vysílána i v TV Metropol a v 248. dílu pořadu Pražský expres stejnojmenné TV.
Původně měla výstava trvat do konce června. Byla však prodloužena až do konce srpna - odkaz zde.
Výstavu připravil dendrolog Aleš Rudl ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha a Magistrátem hl. m. Prahy.

___________________________________________________
Výstava - Za pražskými památnými stromy pěšky i na kole

Od 10.5. do 7.6. 2012 se v atriu radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí uskutečnila výstava představující památné stromy Prahy.
Desítky fotografií z různých ročních obdobích ukázaly, jak chránění velikáni metropole vypadají. Připravena byla i velká nástěnná mapa na které byly všechny památné stromy zakresleny.
Příchozí mohli prostřednictvím výstavy nasbírat celou řadu tipů na pěší či cyklistické výlety za chráněnými jedinci. Prezentovány byly i doporučené cyklistické trasy po památných stromech, které jsou republikovou raritou. K prolistování byla připravena i nová kniha Památné stromy Prahy a návštěvnici se tak dozvěděli i mnoho dalších zajímavostí.
Výstava byla přístupná v po, st 8 - 18h, út, čt, pá 8 -13 h. Vstup na výstavu byl volný.
Slavnostní zahájení s vernisáží proběhlo 9.5. 2012 v 16h. 
Výstavu připravil autor tohoto webu Aleš Rudl ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha a OŽP ÚMČ Praha 13.
Další informace o výstavě např. v článku z Pražského deníku - zde
O výstavě byla vysílána reportáž TV Prahy 13. 

________________________________________________________________________
Pražské stromy - výstava nejlepších snímků 2. ročníku fotografické soutěže

Od 1. do 30. dubna 2012 se uskutečnila v knihkupectví Academia na Václavském náměstí výstava u příležitosti 2. ročníku fotografické soutěže na téma "Pražské stromy".
Výstava ukázala nejlepší soutěžní snímky, které vybrala sedmičlenná porota.
Výstavu dále doplnily informace o památných stromech Prahy. Ke shlédnutí byla např. velká nástěnná mapa se zakreslenými cháněnými velikány metropole. Připraveny byly též doporučené cyklistické trasy po památných stromech v okrajových částech města, jež se těší velké pozornosti.
Výstava byla ke zhlédnutí v 1. patře knikupectví Academia na Václavském náměstí 34 (po-pá 9-20h, so 9:30-19h, ne 9:30-18h).
Slavností zahájení výstavy proběhlo 1. dubna v 16h, kdy bylo vyhlášení vítězů 2. ročníku fotografické soutěže uspořádané na tomto webu. Hodnotné ceny od sponzorů obdrželo 35 výherců.
Celkem se soutěže probíhající od 5.7.2011 do 29.2.2012 účastnilo 64 soutěžících, kteří poslali téměř 200 fotografií. 

___________________________________________________________________________________________________
 

Památné stromy Prahy se představují
   
V Botanické zahradě v Troji proběhla od 3.3. do 25.3.2012 (s prodloužením do 26.3.) velkolepá výstava přibližující pražské památné stromy

Slavnostní vernisáž proběhla v pátek 2.3.2012 přímo ve výstavním sále za bohaté účasti odborné veřejnosti a mnoha zástupců médií (například České televize, televize Metropol, Český rozhlas). Součástí zahájení výstavy byl křest knihy Památné stromy Prahy za účasti zástupců pražského magistrátu. Představena byla i nová pamětné mince Pražské památné stromy náležící do edice Pamětník.

Při vchodu do sálu každého návštěvníka zaujala veliká nástěnná mapa se zakreslenými památnými stromy, jež byla doplněna jejich seznamem společně se základními faktografickými údaji. Dále byly v sále postery přibližující význam a důležitost stromů, názorně zobrazující jejich počty, rekordy a rodové zastoupení. Nechyběly informace o webových stránkách prazskestromy.cz, o nové knize Památné stromy Prahy a další.

Lákadlem byly desítky fotografií z různých ročních obdobích, které byly rozmístěny po celém sále a pomocí kterých se příchozí seznamovali s nejstaršími stromy metropole. Venkovní část výstavy ukázala velkoformátovými fotografiemi názornou proměnu stromů během celého roku. Představeny byly i informační tabule, které jsou již u vybraných stromů přímo v terénu. Návštěvníci měli jedinečnou možnost je vidět všechny pohromadě a pomocí dobových fotografií na nich umístěných si udělat obrázek, jak dnes chráněné dřeviny vypadaly dříve. Tabule doplnily informace s popisem cesty, jak se k těmto vybraným velikánům dostat.

Další část výstavního sálu byla věnována doporučeným cyklistickým trasám po památných stromech. Všechny trasy byly zakresleny jak na souborné mapě, tak bylo všech 5 tras podrobně rozkresleno s detailním vedením cesty společně fotografiemi stromů na trase. Postery byly doplněny texty s podrobným popisem jednotlivých tras.

Výstava byla otevřena každý den od 9 do 17h a vstup byl volný. Přicházeli návštěvníci všech věkových kategorií a mnozí danou tématiku se zájmem pečlivě studovali. Téma zaujalo, jak jednotlivce, tak i školní kolektivy. Ve vybraných dnech a hodinách byl návštěvníkům k dispozici autor výstavy. Prostřednictvím komentovaných prohlídek příchozí provázel a odpovídal na řadu individuálních dotazů. Autor byl přítomen následující dny: 2.3., 8.3, 15.3., 17.3. a 21.3. Právě během odpoledních hodin mnohdy sál praskal téměř ve švech, což autora velice potěšilo. 

Kromě komentovaných prohlídek a diskuzí s autorem byla připravena soutěž o novou knihu Památné stromy Prahy. Po správném vyplnění odpovědí byl každý den v průběhu trvání výstavy losován jeden výherce. Výstava vzbudila nebývalý zájem o památné stromy a bylo vidět, že mnozí návštěvníci si všímají svého okolí váží si zeleně ve městě. Mnozí apelovali na vyhlašovatele (magistrát), aby vyhlásil i další stromy za památné, které si zvláštní ochranu rovněž zaslouží.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha.

Reportáž České televize o památných stromech Prahy a výstavě v Botanické zahradě v Troji - odkaz zde  
 
Další fotky a informace o vernisáži výstavy jsou na stránkách BZ dole na konci textu - odkaz zde  

Doprovodná výstava na veletrhu For Greenery a For Garden v PVA Letňany

Na jarních veletrzích konaných na výstavišti v Letňanech od 22. do 25.3. 2012 byla připravena pro návštěvníky doprovodná výstava na téma Pražské památné stromy. Halu č. 1 doplnily desítky fotografií památných stromů z různých ročních obdobích.

Velké postery přinesly mnoho zajímavostí o nejstarších stromech metropole. Vystaveny byly i doporučené cyklistické trasy po památných stromech, které se těšili zvláštní pozornosti návštěvníků.

Veletrhy For Habitat, For Furniture, For Office, For Garden a For Greenery byly otevřeny čt-so 10-18, ne 10-17h. Čtenáři tohoto webu mohli získat čestné vstupenky na výše uvedené veletrhy v soutěži na těchto internetových stránkách. Web prazskestromy.cz byl mediálním partnerem veletrhů. Tamější expozice byla vytvořena s podporou OOP MHMP.     
___________________________________________________

Seznamte se s památnými stromy Prahy - výstava

   Od 1. do 31. března 2011 proběhla v hale Škodova paláce pražského magistrátu výstava, která představila památné stromy v Praze jako vhodné cíle výletů či procházek.

   Na panelech se bylo možné dozvědět co jsou to památné stromy, kolik jich je v Praze a uvedeny byly i grafy a rekordy. Další panely pojednávaly o cyklistických trasách, informačních tabulích, unikátní galerii stromů, o DVD Památné stromy Prahy, o webových stránkách prazskestromy.cz atd.

   K vidění bylo mnoho fotografií chráněných jedinců v různých ročních obdobích, které byly ukázkou z unikátní galerie stromů, která je součástí tohoto webu. Všechny památné stromy byly názorně zakresleny na velké nástěnné mapě, která byla doplněna přehledem všech 197 velikánů, kteří v něm byli uvedeni společně se základními údaji.

   Prostor byl také věnován doporučeným cyklistickým trasám po památných stromech. Každý se mohl podívat kudy trasy vedou a jaké dřeviny propojují. Připravena byla i zvláštní nástěnná cyklistická mapa Prahy, ve které byly trasy rovněž vyznačeny.

   Na výstavě bylo umístěno všech 18 informačních tabulí, které byly instalovány v terénu po celé Praze. Příchozí měli jedinečnou možnost je vidět všechny pohromadě. Tabule podrobně pojednávaly celkem o 70 jedincích.

   Do haly byl vstup volný a výstavu viděly desetitisíce lidí. Mnozí diskutovali s jejím autorem, který vždy několikrát do týdne podával, z vlastního zájmu, podrobné komentované prohlídky, které se těšily veliké oblibě. Téma oslovilo, jak laickou, tak i odbornou veřejnost.     
   Výstava byla dosud největší akcí, při které byly prezentovány památné stromy Prahy. Obsah všech 22 panelů a mapy připravil autor tohoto webu. Výstava se konala ve spolupráci s pražským magistrátem. Zapůjčení panelů, do kterých byly postery a fotografie vkládány, hradil na vlastní náklady autor výstavy.

 

Ukázka výstavy byla k vidění na veletrhu
For Greenery
(1. veletrh veřejné a městské zeleně, mobiliáře a vybavení), který se konal od 17. do 20. března 2011 v Letňanech. I zde byl autor rovněž přítomen, téma návštěvníkům představoval a odpovídal na jejich četné dotazy.
    
____________________________________________________________________________________________________________

Ve středu 20. října 2010 na Den stromů proběhl Informační den o pražských památných stromech.
V Toulcově dvoře v Hostivaři byla připravena
výstava o památných stromech v Praze.

  Již od rána se mohli návštěvníci dozvídat zajímavosti o pražských památných stromech. Dopoledne patřilo především dětem a pozvaným hostům. V 11:40 proběhl živý vstup z výstavy do pražské regionální stanice Českého rozhlasu Regina. Odpoledne pak přicházeli další zájemci a pozvaní hosté, včetně účastníků fotografické soutěže. 
   

  Návštěvníci dostali na přivítanou medový perníček ve tvaru stromečku nebo lístečku, který byl vložen v sáčku s adresou www.prazskestromy.cz.
  Na 18 informačních tabulích, které propojují historii se současností, se mohli dozvědět o důležitých světcích minulosti hlavního města. Měli tak jedinečnou možnost vidět všechny tabule na jednom místě.
    Na velkých nástěnných mapách Prahy, kde byly zakresleny všechny vyhlášené památné stromy, si příchozí mohli najít ten nejblíže svého bydliště, ale měli i jedinečnou možnost vidět, kde památné stromy v hlavním městě rostou.
 Mapa s pražskou MHD, pak rychle napověděla, jak se k vybranému stromu nebo jejich skupině dostat.
 Prezentovány byly i
doporučené cyklistické trasy po památných stromech v okrajových částech metropole. 
   Návštěvníci se mohli také podívat, jak památné stromy vypadají. Vystaveno bylo mnoho fotografií v různých ročních obdobích, které vytvářeli mozaiku památných stromů. Bylo krásně vidět, jak má každý strom jiný tvar koruny kmene, její strukturu a další vlastnosti. Příchozí měli možnost se zúčastnit ankety a hodnotit stromy, jak se jim líbí. Jednotlivé stromy bodovali v rozmezí od 4 do 1 bodu. Výsledky ankety jsou uvedeny níže.
  Výstava byla doplněna literaturou o památných stromech a kdo chtěl mohl rázem zabrousit i do jiné oblasti naší republiky.
   Te
xty týkající se památných stromů v Praze byly umístěny na veliké nástěnce. Grafy, článek o nejmohutnějších a nejstarších stromech Prahy, o Dnu stromů, o tom, že jsou Pražské památné stromy i na Facebooku, o tom co se připravuje, včetně poděkování lidem bez nichž by výstava nemohla vzniknout, to vše bylo pro návštěvníky výstavy připraveno.
   Také lidé celý den mohli diskutovat s autorem internetových stránek www.prazskestromy.cz, který rovněž výstavu připravil. Toho bylo hodně využíváno a věřím, že všichni návštěvníci si odnesli nové poznatky a nové tipy na procházky, případně výlety a zjistili, že i hlavní město má z přírody co nabídnout. K dispozici byl i notebook, kde byly internetové stránky k nahlédnutí.
   V 16:30 proběhlo vyhlášení fotografické soutěže, které se zúčastnilo 8 soutěžících, kteří poslali dohromady 42 fotografií. Úplně všichni sice nedorazili, ale ti co přišli rozhodně nelitovali. Připraveny pro ně byly hodnotné knižní ceny s tématikou přírody a letáčky o pražských lesích. O výsledcích více v záložce Fotografická soutěž.

Srdečně děkuji všem návštěvníkům, kteří se přišli na výstavu podívat,
protože její příprava nebyla vůbec jednoduchá. Poděkování patří také všem lidem, kteří mi byli s výstavou nápomocní a bez nichž by nemohla vzniknout. Akce se konala ve spolupráci s odborem ochrany prostředí MHMP. Těším se zase někdy na viděnou a na vaše reakce! 

Výsledky ankety - Hodnocení památných stromů na fotografiích
  Kdo měl zájem, mohl hodnotit památné stromy, jak se mu nejvíce líbí. Rozmezí bylo od 4 do 1 bodu. Anketa byla ve dvou kategoriích. Pro fotky formátu A3, kterých bylo 17 a pro fotografie formátu A4, kterých bylo 26.
Ankety se zúčastnilo celkem 46 návštěvníků, kteří za vyplnění dostávali odměny.
Fotografie A3
1. místo - Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce 168 bodů

 
2. místo - Dub uherský u Palaty 155 bodů


 

3. místo - Dub Karel v Kolodějích 152 bodů 

4. místo - Platan javorolistý na Karlově náměstí 151 bodů

 

 

 

 

 


                                  
5. místo - Dub na hrázi Podleského rybníka 143 bodů

Hodnocení fotografií formátu A4 zde bude v nejbližší době.                    

 

 

 

Novinky

Písničky o stromech - přidány nové

Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.

Databáze významných stromů Prahy

Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!

Tip na originální dárek - kniha Pozoruhodné stromy Prahy

Právě vyšla kniha přibližující příběhy památných a významných stromů Prahy. Najdete v ní mnoho tipů kam vyrazit do pražské přírody vč. nejkrásnějších vycházek za pražskými stromy. Knihu můžete získat v distribuční síti knihkupectví či přes tento web. Příjemné čtení!

Uživatel

Anketa

Máte na území vaší obce/městské části památný strom nebo jejich skupinu?
Počet hlasů: 100

TOPlist